Onze missie

Citamine, vitamine voor de stad, is gegroeid uit een burgerinitiatief van bewoners uit Mechelen en omstreken. We hebben de ambitie om steden groener, schoner, fijner en mooier maken. Door gemakkelijk, flexibel, open en beschikbaar, gratis of betaalbaar:

  • te inspireren en helpen met het planten en verzorgen van (eetbaar) groen op andere plekken
  • mensen te helpen om regenwater op te vangen om hun moes-, fruit- en kruidenbakken mee te bevloeien
  • nieuwe, mooie, handige en duurzame moestuin- en plantenbakken te ontwikkelen
  • stadslandouw op grotere schaal te stimuleren
  • de grijze platte daken groen te maken en tot nieuwe landbouwplek om te vormen
  • in elke buurt mensen samen te brengen rond gewassen, planten, kruiden en bomen
  • andere thema’s als vitamine voor de stad te ontwikkelen.

Hoe willen we dit doen?

Experten zijn het erover eens: in de
toekomst worden steden compacter, diverser en intensiever. Om steden leefbaar
te houden, is er behoefte aan groene ruimte, aan zuurstof. Maar die steden
moeten ook gevoed worden.

 

Hoe doen we dit?

On(der)benutte

ruimte