Coflab at De Potterij in Mechelen

Valorisatie van koffiegruis via een lokale oesterzwamkwekerij

Coflab Mechelen is een biologische incubator waar burgers en medewerkers van bedrijven aan waardecreatie doen over de keten heen door reststromen van koffiegruis om te zetten naar een voedingsbodem voor lokale voedingsproductie.

Volgend jaar wordt de Potterij gerenoveerd. Omdat we het belangrijk vinden dat we samen kunnen blijven smossen en Mechelse oesterzwammen kweken, bouwen we een steriele Coflab container die op de parking van de Potterij komt te staan. Maar die net zo goed naar een andere locatie kan verhuizen in de toekomst.

De container wordt volledig ingericht om koffiegruis te verwerken en kweekemmers te vullen die dan op verschillende locaties in de stad, ook bij jou thuis, kunnen groeien, tijdens maar ook na de verbouwingen.

Ga naar onze crowdfunding en help ons om een mobiele Coflab container te bouwen

Context

Uitdaging

De stad Mechelen produceert jaarlijks 4 ton koffiegruis dat momenteel als restafval wordt afgevoerd. Mechelen heeft de ambitie om een circulaire stad te worden en heeft na een vooronderzoek besloten om samen met Citamine een circulaire oesterzwamkwekerij op te starten op de ‘Potterij-site’ om koffiegruis te valoriseren.

Hoe kunnen burgers en lokale ondernemers deelnemen aan het hergebruik van koffiegruis via het kweken van oesterzwammen op de site van de oude Potterij en andere onderbenutte plaatsen in de stad?

Blijf op de hoogte van het project