Coflab at De Potterij in Mechelen

Valorisatie van koffiegruis via een lokale oesterzwamkwekerij

Coflab Mechelen is een biologische incubator waar burgers en medewerkers van bedrijven aan waardecreatie doen over de keten heen door reststromen van koffiegruis om te zetten naar een voedingsbodem voor lokale voedingsproductie.

Opstart op 26-27 maart tijdens het opendeurweekend van de Potterij

Context

Uitdaging

De stad Mechelen produceert jaarlijks 4 ton koffiegruis dat momenteel als restafval wordt afgevoerd. Mechelen heeft de ambitie om een circulaire stad te worden en heeft na een vooronderzoek besloten om samen met Citamine een circulaire oesterzwamkwekerij op te starten op de ‘Potterij-site’ om koffiegruis te valoriseren.

Hoe kunnen burgers en lokale ondernemers deelnemen aan het hergebruik van koffiegruis via het kweken van oesterzwammen op de site van de oude Potterij en andere onderbenutte plaatsen in de stad?

Blijf op de hoogte van het project