Citamine is een burgerinitiatief gegroeid uit “groenzucht” in de stad. Samen met een handvol ambitieuze ondernemers en creatievelingen uit de stad Mechelen en omstreken besloten we medio 2018 om ons in te zetten voor het promoten en ontwikkelen van Urban Farming in Mechelen. We hebben de ambitie om van Mechelen de eerste Vlaamse eetbare stad te maken.

We stellen vast dat:

 • meer mensen in de stad leven dan op het platteland
 • steden minder plaats, groen en schone lucht hebben
 • groen de lucht zuivert, het humeur verbetert én lekker kan zijn
 • meer en meer mensen groenten, fruit of kruiden willen kweken maar
  • er de plaats niet voor hebben
  • of niet goed weten hoe aan een moestuintje te beginnen
 • het fijn is om samen met buren te moestuinieren en te oogsten

Op termijn willen we uitbreiden en de stad ook op andere manieren groener, schoner, fijner en mooier maken. Door gemakkelijk, flexibel, open en beschikbaar, gratis of betaalbaar:

 • te inspireren en helpen met het planten en verzorgen van (eetbaar) groen op andere plekken
 • mensen te helpen om regenwater op te vangen om hun moes-, fruit- en kruidenbakken mee te bevloeien
 • nieuwe, mooie, handige en duurzame moestuin- en plantenbakken te ontwikkelen
 • stadslandbouw op grotere schaal te stimuleren
 • bijen terug naar de stad te brengen
 • de grijze platte daken groen te maken en tot nieuwe landbouwplek om te vormen
 • in elke buurt mensen samen te brengen rond gewassen, planten, kruiden en bomen
 • andere thema’s als vitamine voor de stad te ontwikkelen.

Voel je je aangetrokken tot onze ambities en wil je mee werken aan het Citamine – verhaal, kom je dan vergewissen van ons tomeloze enthousiasme en engagement tijdens onze eerste open vergadering. Als je komt, geef dan best een seintje op info@citamine.be of bel naar 0496 57 75 46

Wanneer: 11/02/2019 – start vergadering 20u00

Waar: Ondernemershuis Oh!, Kannunik De Deckerstraat 20, Mechelen