Citamine zoekt geëngageerd talent

Citamine is een
burgerinitiatief gegroeid uit “groenzucht” in de stad. Samen met een handvol
ambitieuze ondernemers en creatievelingen uit de stad Mechelen en omstreken
besloten we medio 2018 om ons in te zetten voor het promoten en ontwikkelen van
Urban Farming in Mechelen. We hebben de ambitie om van Mechelen de eerste
Vlaamse eetbare stad
te maken.

We stellen vast dat:

 • meer mensen
  in de stad leven dan op het platteland
 • steden minder
  plaats, groen en schone lucht hebben
 • groen de
  lucht zuivert, het humeur verbetert én lekker kan zijn
 • meer en meer
  mensen groenten, fruit of kruiden willen kweken maar

  • er de plaats niet voor hebben
  • of niet goed weten hoe aan een moestuintje te beginnen
 • het fijn is
  om samen met buren te moestuinieren en te oogsten

Op termijn willen we
uitbreiden en de stad ook op andere manieren groener, schoner, fijner en mooier
maken. Door gemakkelijk, flexibel, open en beschikbaar, gratis of betaalbaar:

 • te inspireren
  en helpen met het planten en verzorgen van (eetbaar) groen op andere plekken
 • mensen te
  helpen om regenwater op te vangen om hun moes-, fruit- en kruidenbakken mee te
  bevloeien
 • nieuwe,
  mooie, handige en duurzame moestuin- en plantenbakken te ontwikkelen
 • stadslandbouw
  op grotere schaal te stimuleren
 • bijen terug
  naar de stad te brengen
 • de grijze
  platte daken groen te maken en tot nieuwe landbouwplek om te vormen
 • in elke buurt
  mensen samen te brengen rond gewassen, planten, kruiden en bomen
 • andere
  thema’s als vitamine voor de stad te ontwikkelen.

Voel je je
aangetrokken tot onze ambities en wil je mee werken aan het Citamine – verhaal,
kom je dan vergewissen van ons tomeloze enthousiasme en engagement tijdens onze
eerste open vergadering. Als je komt, geef dan best een seintje op info@citamine.be
of bel naar 0496 57 75 46

Wanneer: 11/02/2019 – start vergadering 20u00

Waar: Ondernemershuis Oh!, Kannunik De Deckerstraat 20, Mechelen


Word samen met je buur peter en/of meter van een Citamine-moestuinbak

Dankzij subsidies van Stad Mechelen, in het kader van Klimaatneutrale initiatieven en Buurten, kan Citamine 10 moestuinbakken ontwikkelen en plaatsen, verspreid over Mechelen.

Elke moestuinbak is
voorzien van plantgoed en onze Citamine moestuinexperte Sofie komt uitleg geven
op zaai-, plant & onderhoudsmomenten. Het onderhoud tussendoor, gebeurt
door de peter/meter/buurtbewoners. De moestuinbakken willen we (met toestemming
van de stad, de buurtbewoner, een organisatie) plaatsen op publieke plaatsen,
privévoortuinen, braakliggende terreinen, platte daken. 

De eetbare opbrengst
van de moestuinbak, is bestemd voor de meters en/of peters of andere betrokken
buurtbewoners rond de moestuinbak.

Op volgende plaatsen
kan je vanaf maart/april een Citamine moestuinbak vinden:

 • Ganzendries
 • Speelplaats BA Pitzemburg
 • Augustijnenstraat
 • Tuin van het Oh!
 • Vrijbroekpark thv bezoekerscentrum (nog te bevestigen)

Deze plaatsen kregen we reeds ter beschikking gesteld. Je kan de initiatiefnemers van Citamine steeds contacteren voor bijkomende plaatsen waar jullie als buurtbewoners graag voor een Citamine moestuinbak willen zorgen. Dan maken wij een selectie o.b.v. ligging en i.f.v. zonlicht.


Citamine voorgesteld op Café Carré in Mechelen

Sofie en Berit pitchen de ambities van Citamine voor een honderdtal toehoorders.

Voor de vierde Soirée Carré – georganiseerd in het Hof van Busleyden – koos De Grond der Dingen “Urban Farming” als thema. Citamine liet de Mechelaar tijdens deze avond voor het eerst kennis maken met haar ultieme droom van een eetbare stad.

Stadsboerin Sofie Dewilde werd bijgestaan door Berit Van den Bussche om tijdens een korte pitch van 5 minuten haar initiatief aan de Mechelaar toe te lichten. Het uitgangspunt van Citamine is dat we in de stad van de toekomst allemaal dichter op elkaar zullen gaan moeten wonen. Om dat leefbaar te houden is er meer groen nodig en mogelijkheden om zelfvoorzienend te zijn. Met Citamine willen we meer mensen in contact brengen met de mogelijkheden om eigen groenten, fruit of kruiden te telen ìn de stad. Een stad heeft volgens ons genoeg plaatsen die zich er toe lenen om aan stadlandbouw te doen: openbaar domein, daken, braakliggende terreinen, ... Met Citamine willen we de Mechelaar de service bieden om zelf groenten te beginnen telen – noem het een Start2Moestuinieren of de service om groenten, fruit, kruiden te “oogsten” op unieke locaties in de stad.

Geïnteresseerde Mechelaars die willen meewerken aan deze droom van een eetbare stad, kunnen naar de open vergadering van Citamine komen en kennismaken met het team van initiatiefnemers van Citamine.

Wanneer: 11/02/2019 – start vergadering 20u00
Waar: Ondernemershuis Oh!, Kannunik De Deckerstraat 20, Mechelen


Citamine ontvangt projectsubsidies voor het plaatsen van 10 moestuinbakken in Mechelen.

In kader van de projectoproep ‘Gemeente voor de Toekomst’ van het Fonds
Duurzaam Materialen- en Energiebeheer en Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
ontvangt Citamine €2500 aan subsidies om 10 moestuinbakken te plaatsen,
verspreid over de stad Mechelen.

Meer info: https://www.fdme.be/meta-nav/ondersteunde-projecten/projecten-in-2019/citamine-vitamine-voor-de-stad/

“Met Citamine – vitamine voor de stad – willen we van Mechelen een eetbare stad maken. Citamine wil immers verse en zelfgeteelde groenten, fruit en kruiden uit lokale oogst zo dicht mogelijk bij de burgers brengen en oogsttuinen in de stad een prominente plaats geven. We willen op deze manier bijdragen aan een leefbare stad doordat Mechelse burgers kunnen kiezen voor eigen geteelde groenten, fruit en kruiden. Tijdens de moestuincoaching willen we tevens de buurtcohesie verbeteren door deze coaching aan te bieden aan alle geïnteresseerde omwonenden. Iedereen kan het geleerde zelf ook toepassen in de eigen tuin of op het terras, waardoor we nog meer groen in de stad brengen. Als burgerinitiatief dragen we hierdoor bij aan de klimaatdoelstellingen.”